Ontmoet Kentzou

Over ons

Stichting & Bestuur
Stichting Ontmoet Kentzou is op 16 november 2016 opgericht door:

 
Karin Akkers Karin Akkers
Marc Roosenboom
Wypke Zuidweg
José Govers-Dekkers
Leo Govers

Wij vormen het bestuur. We zijn mensen met ruime ervaring in o.a. het bedrijfsleven, ondernemerschap, gezondheidszorg en openbaar bestuur. Het werk dat wij doen gebeurt op vrijwillige basis en er worden geen salarissen of vergoedingen betaald.

Het bestuur heeft inmiddels een goed netwerk van enthousiaste mensen in Kentzou en omgeving die open staan voor het delen van kennis en ervaring uit Nederland.

Stichting Ontmoet Kentzou staat geregistreerd in het Handelsregister onder KvK-nummer 67288006.
[Klik hier Statuten Stichting Ontmoet Kentzou]

ANBI status
In de zomer van 2017 is de ANBI status verkregen. Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels en Stichting Ontmoet Kentzou hoeft geen successie-of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. RSIN: 8506914204

Financieel verslag

Het vierde jaarverslag over de jaren 2021-2022 is beschikbaar. Lezen?

Jaarverslag Ontmoet Kentzou 2021 – 2022

Het vierde jaarverslag, over het jaar 2021 – 2022 is beschikbaar. Lezen?

 Stichting Ontmoet Kentzou
jaarverslag 2021 – 2022 
(klik hier).

Het derde jaarverslag, over het jaar 2018 is beschikbaar. Lezen?

Stichting Ontmoet Kentzou
jaarverslag 2019 
(klik hier).

Het tweede jaarverslag, over het jaar 2018 is beschikbaar. Lezen?

Stichting Ontmoet Kentzou
jaarverslag 2018 
(klik hier).

Het jaarverslag van het verlengde boekjaar 2016-2017 is onderstaand te vinden

 Stichting Ontmoet Kentzou
jaarverslag 2016-2017 
(klik hier).