Ontmoet Kentzou

Projecten

gezondheidszorg onderwijs landbouw en handel

Stichting Ontmoet Kentzou zet zich in voor een heel ambitieus project. Het doel is het bieden van computeronderwijs aan het technisch lyceum in Kentzou. 

Deze school voor vervolgonderwijs richt zich vooral op opleidingen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Kentzou en de geschoolde jongeren daarmee in Kentzou houden en daarmee de gemeenschap tot een beter ontwikkelde maken. De school richt zich dan ook op opleidingen in de bouw en in boekhouding, Daarbij alleen al kan computeronderwijs ondersteunen. Een nadere toelichting op de nut en noodzaak van computeronderwijs lijkt overbodig. Op dit moment krijgen de jongeren wel computeronderwijs maar dit gebeurt zonder computers, maar met een schoolbord. De klaslokalen zijn op dit moment ook niet uitgerust voor computeronderwijs, dus daar begint ons project. Het bieden van faciliteiten door de bouw van twee klaslokalen waarvan we hierbij de bouwtekeningen hebben bijgesloten.
Onze expertise ligt vooral in de publieke sector, gezondheidszorg en onderwijs en de landbouw en handel. We hebben deze sectoren bezocht, met vertegenwoordigers gesproken en hulpvragen geĆÆnventariseerd. In Nederland leggen we contacten met partijen en personen die kunnen helpen door middel van het uitwisselen van ervaringen, ideeen en adviezen. We onderzoeken subsidiemogelijkheden en natuurlijk kunnen we altijd handjes en donateurs gebruiken bij het realiseren van onze projecten. Hiervoor verwijzen we graag naar de rubriek op deze website die ingaat op wat je kunt doen.