Ontmoet Kentzou

Partnership

Onlangs is in Kentzou het gemeentelijk beleidsplan vastgesteld, waarin de stichting Ontmoet Kentzou een plek gekregen heeft (klik hier).

Samen met de opgerichte stichting van maatschappelijke vertegenwoordigers zal de komende periode in het teken staan van het opzetten van acties, werven van donateurs en aanschrijven van fondsen om het mogelijk te maken om op het technische lyceum computeronderwijs te realiseren. We gaan ons inzetten om klaslokalen te bouwen aangekleed met meubilair, hardware en voorzieningen als elektriciteit en zonnepanelen. Als je geïnteresseerd bent om een steentje bij te dragen als donateur of op een andere manier, neem dan contact met ons op, dat waarderen we zeer!

Tijdens onze reis in januari 2017 is de vriendschap tussen Bunnik en Kentzou bekrachtigd met het ondertekenen van een vriendschapsverdrag tussen gemeente Kentzou en de stichting Ontmoet Kentzou. Dit gebeurde onder toeziend oog van de het notabelen als diverse stamhoofden, prefect en sous prefect, andere regionale gezagsdragers en een senator. De pers was aanwezig. <zie foto’s Convenant>  
Brief van de burgemeester van Bunnik – Hans Martijn Ostendorf

M. Louis Aimé Belekou

Maire de la commune Kentzou

Odijk, le 26 janvier 2017

Cher Monsieur le Maire Belekou,

Par cette lettre je voudrais souhaiter bonne annee pour vous et pour les citoyens de Kentzou.

Je suis heureux si je me souviens a votre visite a la commune de Bunnik en 2015. C’etait une visite plein d’inspiration.

J’espere que votre visite aux Pays-Bas en general et a Bunnik particulierement a eu de la significance pour vous. Moi, j’etais profondement impressione par votre visite.

J’ai compris des gens de l’association ‘Ontmoet Kentzou’ (Rencontre Kentzou) que vous avez compose un beau programme, plein de rencontres fortement interessantes avec les citoyens et des organisations locales.

Je vous souhaites un tres bon periode avec l’assocation appreciee ‘Ontmoet Kentzou’. De Bunnik je voudrais vous dire que je sens de la solidarite intense et chaude et de la fraternite avec vous et avec les citoyens de Kentzou.

Salutations colegiales et cordiales,

Hans Martijn Ostendorf

Maire de Bunnik