Ontmoet Kentzou

Wat we doen

Bij al onze inspanningen geldt dat onze focus ligt op het wederzijds kennis en inspiratie opdoen over verschillende onderwerpen zoals landbouw, jongerenwerk, ondernemerschap en coöperatievorming, cultuur, onderwijs, lokaal bestuur en gezondheidszorg. We beseffen ons dat dit niet in balans is en dat vooral wij en de mensen die meedoen kennis en inspiratie brengen naar Kentzou en minder andersom. De winst voor degenen die meedoen ligt vooral in de persoonlijke verrijking door de opgedane ervaringen. En dat, geloven wij, heeft weer een positief effect op de gemeenschap (in Bunnik) als geheel.

 

Het wederzijdse kennis en inspiratie laten opdoen geven we vorm:

 

  1. Door te helpen relaties op te bouwen met geïnteresseerden met name uit onze gemeenschap in Bunnik en hen te verbinden met mensen uit Kentzou. Vanuit het ‘colleague-to-colleague’ principe. C2C is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen mensen die hetzelfde werk doen, hier en daar. Onderzoek wijst uit dat dit een effectieve en doelmatige manier van kennisdelen is.In 2015 is de heer Bélékou, burgemeester van Kentzou, op werkbezoek geweest in Bunnik en Nederland en in januari 2017 is het bestuur weer naar Kentzou geweest voor een werkbezoek aan Kentzou.

 

  1. Door met zichtbare aandacht en fysieke aanwezigheid van inwoners en organisaties uit met name Bunnik ondersteuning te geven aan de binnenlandse positionering van Kentzou. Door onze aandacht en aanwezigheid ontstaan meer mogelijkheden voor bedrijven en organisaties uit Kentzou en de gemeente zelf voor het binnenhalen van investeringen en subsidies. Van internationale bedrijven en ontwikkelingsorganisaties maar zeker ook vanuit de eigen overheid in Kameroen. De meeste aandacht gaat traditioneel uit naar het westen van Kameroen (grote steden, internationale haven, betere infrastructuur)

 

  1. Door het financieren en faciliteren van lokale projecten. Hoewel de focus nadrukkelijk ligt op de eerste twee punten sluiten we dit niet uit: bijv. het lokaal laten maken van marktkramen om de lokale handel te stimuleren of zoals Education4Kids heeft aangeboden om 2e hands computers te leveren voor een lokale techniekschool of het verbeteren van de ICT infrastructuur ter bevordering van digitale communicatie met Bunnik. We zullen hiervoor mensen mobiliseren en middelen zoeken (zoals subsidies, donaties)