Ontmoet Kentzou

Vluchtelingen

Kentzou grenst in het oosten aan de Centraal Afrikaanse Republiek. In dit buurland woedt sinds enige jaren een burgeroorlog. Als gevolg hiervan zijn vele burgers gevlucht, de grens over naar Kameroen om een nieuw leven op te bouwen. In eerste instantie werden ze opgevangen door familieleden, maar de toestroom werd te groot en werden met hulp van internationale vluchtelingenorganisaties speciale nederzettingen ingericht aan de rand van gemeente Kentzou. Nu de acute noodsituatie niet meer van kracht is vallen deze nederzettingen onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke autoriteiten. De verhouding tussen autochtone bevolking en de vluchtelingen is vrij scheef getrokken en er wordt met man en macht gewerkt aan het op peil brengen van de voorzieningen, vooral gericht op de gezondheidszorg en het onderwijs voor de kinderen. Helaas zijn deze nog niet toereikend. Er is een tekort aan artsen en medicijnen, medische apparaten en meubilair. In het onderwijs is sprake van erg grote groepen, soms zelfs tot 270 kinderen in een klas en een tekort aan leerkrachten, leermiddelen en meubilair.