Ontmoet Kentzou

Tradities

Kameroen kent vele tradities. Elke bevolkingsgroep kent zijn eigen gebruiken die vaak gepaard gaan dansen met bijbehorende kleding en muziek. Deze zijn gebaseerd op oude gebruiken binnen stam of religie en worden overgedragen van ouder op kind. Er is vaak aanleiding voor ceremonie, zoals oogstfeesten, dagen van de jeugd of van de vrouw of bij bezoek van hoogwaardigheidsbekleders of een internationale delegatie, maar ook binnen de eigen kleine gemeenschap vinden regelmatig bijeenkomsten plaats die in het teken staan van een aloude traditie.