Ontmoet Kentzou

Mensen

De inwoners van Kentzou zijn van uiteenlopende afkomst en geloofsovertuiging. Er zijn verschillende christelijke geloofsgemeenschappen en ook hebben moslims en exotische religie in een plaats in de samenleving. Het sociale vangnet is erg belangrijk. In Kameroen bestaat geen sociaal zekerheidsstelsel zoals wij dat kennen, maar de familieband staat centraal bij het zorgen voor elkaar. Ook kinderen dragen hun steentje bij.