Ontmoet Kentzou

Impressies vluchtelingen

Zoals ook in Nederland bekend is er al enkele jaren een burgeroorlog gaande in een van de buurlanden van Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Veel inwoners zijn gevlucht naar Kameroen en proberen een nieuw leven op te bouwen waarvoor noodvoorzieningen getroffen zijn en terreinen zijn aangelegd voor semi-permanente huisvesting. Er is geen sprake meer van acute noodopvang, daarom zijn, op de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties na, alle noodhulporganisaties vertrokken.  Er zijn waterpompen geplaatst en maismolens gefinancierd om aan de eerste levensbehoefte te kunnen voldoen. Er is echter grote behoefte aan medicijnen en medisch geschoold personeel en natuurlijk ook aan onderwijzers, leermiddelen en scholen. De vluchtelingen maken het beste van hun moeizame bestaan en proberen door handel of het vinden van een baan geld te verdienen om hun gezinnen te onderhouden. Het grote aantal vluchtelingen heeft grote invloed op de gemeenschap van Kentzou die in eerste instantie uit 2.000 inwoners bestond en nu 30.000.

Fotomapje vluchtelingen