Ontmoet Kentzou

Impressies projecten

Onze projecten richten zich in eerste instantie op de sectoren onderwijs, omdat educatie de sleutel is naar een betere toekomst. Zowel Bunnik als Kentzou is een gemeente waarbinnen de landbouw een belangrijke rol speelt. Daarom wordt ook op dit terrein gezocht naar samenwerking en uitwisseling van kennis. De landbouwproducten worden vanzelfsprekend verkocht en daarom is ook handel en logistiek een aandachtspunt.

Onze eigen kennis en ervaring ligt op het terrein van handel, onderwijs, openbaar bestuur maar zeker ook binnen de gezondheidszorg. Waar mogelijk zullen we deze inzetten voor onze projecten die vooral in deze sectoren gerealiseerd worden

Fotomapje projecten
foto’s onderwijs
foto’s landbouw
foto’s gezondheidszorg