Ontmoet Kentzou

Convenant

Tijdens ons bezoek in januari/februari 2017 hebben we onder toeziend oog van hoogwaardigheidsbekleders als een senator, sous-prefect, prefect en commissaris van politie en raadsleden met burgemeester Belekou een vriendschapsverdrag getekend. Bij de daaropvolgende ceremonie waren stamvertegenwoordigers en andere afgevaardigden van maatschappelijke organisaties aanwezig. Dit verdrag dat elders op deze website te vinden is, voorzien van een Nederlandse vertaling, geeft uiting aan de vriendschap tussen de bevolking van Kentzou en Bunnik.