Ontmoet Kentzou

In het nieuws

Havenbedrijf Rotterdam:
Thuishaven juni 2020

 In memoriam

Tot ons grote verdriet is de heer Belekou op 29 december 2019 na een kort ziekbed overleden.
Als burgemeester van Kentzou heeft hij zich vol overgave ingezet voor de ontwikkeling van zijn stad. Het was inspirerend met hem te mogen samenwerken en we zullen hem dan ook heel erg missen. Niet alleen als inspiratiebron, maar ook als mens. Samen met de door hem opgerichte Association pour le Developpement de Kentzou (ADK) zullen we naar zijn geest onze activiteiten voortzetten.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marie Jose en zijn vijf kinderen.


Lustrumactiviteiten studenten leveren €21.580,- op!

De activiteiten die Veritas/Lamento hebben het astronomische bedrag van €21.580, – opgeleverd. Met de steun hierin van Wilde Ganzen en de opbrengst van enkele andere activiteiten betekent dat ons doel, het realiseren van klaslokalen voor computeronderwijs aan het Technisch Lyceum Kentzou, steeds dichterbij komt!

Dank voor alle donaties!


Donatie MOV  groepen

Op 2 oktober hebben de MOV-groepen in gemeente Landerd onze stichting Ontmoet Kentzou €1000.- geschonken voor de realisatie van de leslokalen voor computeronderwijs aan het Technisch Lyceum in Kentzou.
Benefietconcert 
In april en mei verschijnt in de Uitkrant van Utrecht de aankondiging van het benefietconcert georganiseerd door C.S. Unitas waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Lycee Technique in Kentzou. Dit is een van de lustrumactiviteiten die zij organiseren voor dit doel. Benefietconcert

Werkbezoek burgemeester Belekou van Kentzou aan Bunnik
Op 25-27 april 2019 heeft de heer Belekou, burgemeester van de Kameroense gemeente Kentzou en voorzitter van de stichting voor de ontwikkeling van Kentzou (ADK) een bezoek gebracht aan Bunnik.
Dit bezoek had vooral als doel de gezamenlijke projecten, klaslokalen voor computeronderwijs bij het technisch lyceum in Kentzou en samenwerking met Dierenartsen zonder Grenzen tot een volgende fase te brengen.

Contract Wilde Ganzen  

 Op 25 april 2019 hebben de stichting Ontmoet Kentzou, de Association pour Developpement de Kentzou (ADK) met Wilde Ganzen een samenwerkingscontract ondertekend om het plan om het Lycee Technique van twee lokalen te voorzien in cofinanciering te realiseren. Dit is een mooie stap. Bij de komende activiteiten kan stichting Ontmoet Kentzou gebruik maken van promotiemateriaal van Wilde Ganzen.

Dierenartsen zonder grenzen
Na een korte excursie naar de A’dam toren volgde een kennismakingsgesprek met de heer Bram Schreuder, die als dierenarts in verschillende landen in Afrika gewerkt heeft en erelid is van Dierenartsen zonder Grenzen. Met hem hebben we besproken hoe de veterinaire diensten georganiseerd zijn en op basis van zijn ervaringen de samenwerkingsmogelijkheden verkend voor Dierenartsen zonder Grenzen met de veterinaire dienst in Kentzou. Daarna zijn we enthousiast ontvangen bij Universiteit Utrecht om van Dierenartsen Zonder Grenzen te horen over hun projecten in Malawi en om te bezien of aan soortgelijke projecten behoefte is in Kentzou. Daarbij zijn vooral helpende handen bij het uitvoeren van een vaccinatieprogramma dat door de staat geïnitieerd wordt en het opleiden van jongeren en of boeren in de dorpen tot diergezondheidsmedewerker zodat zij simpele handelingen kunnen verrichten of kleine diagnoses kunnen stellen. Voor beide initiatieven zal een nadere uitwerking volgen.

Veritas
Een rondleiding door de sociëteit van studentenvereniging Veritas leverde een mooie ontmoeting op met vertegenwoordigers van bestuur, lustrumcommissie en organisatie van het benefietconcert op 18 mei aanstaande. Veritas organiseert door het jaar heen verschillende lustrumactiviteiten waarvan de opbrengst bestemd is voor de bouw van de lokalen voor het Lycee Technique in Kentzou. Hiermee is Veritas de belangrijkste partij voor de financiering van het project. De heer Belekou is enorm onder de indruk van het feit dat juist jongeren in Nederland de toekomstkansen van jongeren in Kentzou vergroten. 


Gemeente Bunnik
De ontmoeting tussen de nieuwe burgemeester van Bunnik, Ruud van Bennekom en Louis Belekou was een hele hartelijke. Met enthousiasme zijn wederwaardigheden rond beide gemeenten uitgewisseld en zijn eerste suggesties gedaan op het gebied van kennisuitwisseling al dan niet met inzet van VNG en het netwerk van de burgemeester.


Economie en handel

De laatste dag van het werkbezoek van de heer Belekou tijdens koningsdag staat in het teken van een bezoek aan een modern melkveebedrijf, met 350 koeien, waarbij het voeren en melken van het vee volledig geautomatiseerd gebeurt. Daarna worden we wegwijs gemaakt in de wereld van het internationale veetransport, waarbij ook de technologische ontwikkelingen zichtbaar zijn, zoals het blijven volgen op kantoor van de vrachtwagen waar deze zich dan ook bevindt tot een boekingsplatform. Een introductie bij een trucktradingsbedrijf leert ons ook dat elke truck en vooral ook de cabine op maat naar elke persoonlijke wens kan worden ingericht
Conclusie
Tijdens de verschillende formele en informele gesprekken komt ter sprake waar de gemeenschappen van Bunnik en Kentzou door elkaar geïnspireerd geraakt zijn en komen er nieuwe ideeën naar boven die de komende periode op haalbaarheid kunnen worden getoetst. Een intensief en leerzaam programma waar we met een positief gevoel op terugkijken!


Verder in het nieuws…