Ontmoet Kentzou

In het nieuws

Eindelijk is het dan zover!

Zoals de onderstaande foto’s laten zien is de school klaar om opgeleverd te worden. Nu de corona-pandemie voorbij lijkt en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het oosten van Kameroen gaan we een visum aanvragen. We streven ernaar met een kleine delegatie aanwezig te zijn bij de officiele opening van de school in juni/juli. Als we in Kentzou zijn zullen we de behoefte aan hardware inventariseren en zullen, dankzij onze donateurs een steentje bijdragen zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met het computeronderwijs.

Lycee Technique Kentzou bijna klaar!

We hebben de nodige hobbels gehad, maar het einde is in zicht. Het schoolgebouw is bijna klaar! Onze partners in Kameroen zijn druk bezig met het voorbereiden van de eindrapportage voor Wilde Ganzen terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de bouw.

Wij zijn de studenten van Lamento heel erg dankbaar, zonder hen was dit project niet mogelijk geweest! We bedanken ook de MOV-groepen uit Landerd die de opbrengst van hun laatste actie aan onze stichting Ontmoet Kentzou schenken, zodat wij ook kunnen zorgen voor de computers die het computeronderwijs echt mogelijk maken!

Photos ph 2 MOPASSI

Lycee Technique Kentzou vordert

Onlangs werd de tweede tranche van de financiering vrijgegeven voor de volgende fase in het bouwproject van het Lycee Technique. De bouw vordert langzaam maar gestaag. Hopelijk is het mogelijk om op termijn weer te reizen en kunnen we de uitnodiging aannemen om met een vertegenwoordiging van Lamento/Veritas, de belangrijkste donateur van dit project, aanwezig te zijn.

 

Donatie van MOV Schaijk-Reek

Op 29 november 2021 werden we blij verrast met een donatie van MOV Schaijk-Reek.

De symbolische check werd overhandigd aan de bestuursleden Leo en Jose Govers van Ontmoet Kentzou en zal besteed worden aan computers voor Lycee Technique Kentzou als de lokalen gereed zijn.

Bedankt MOV Schaijk-Reek!

 

Bouw vordert gestaag

Ondanks dat de regentijd en daardoor onbegaanbare wegen ervoor gezorgd heeft dat de bouw vertraging opliep gaan we ervan uit dat de leerlingen van het lycee in het komende schooljaar gebruik kunnen maken van de nieuwe lokalen.

Fundering gelegd voor lokalen Lycee Technique de Kentzou (LTK)

Na de nodige tegenvallers met als absoluut dieptepunt het plotseling overlijden, op veel te jonge leeftijd, van burgemeester Belekou is met ruim 1,5 jaar vertraging ons project gestart. De wens van het Technisch Lyceum in Kentzou is om leerlingen op te leiden in disciplines waarvoor een lokale vraag naar arbeidskrachten bestaat. Naast de bestaande richtingen richting het uitoefenen van beroepen als metselaar, timmerman en boekhouder is de wens om ook computeropleidingen aan te bieden. De bedoeling is om windows niet meer vanaf een schoolbord uit te leggen maar op de pc. Op deze manier kunnen de leerlingen hun kennis ook direct in de praktijk brengen.

De oude schoolgebouwen zijn niet geschikt om computeronderwijs te geven, daarvoor is een stenen gebouw nodig dat afgesloten kan worden en voorzien wordt van elektriciteit en een aggregaat.

We zijn erg blij dat we in samenwerking met een lokale stichting, de nieuwe burgemeester van Kentzou en het schoolbestuur uiteindelijk het begin van de bouw van twee nieuwe klaslokalen voor dit computeronderwijs hebben kunnen realiseren. De eerste tranche van het benodigde budget is overgemaakt en, zoals op bijgaande foto’s en filmpjes te zien is, de fundering is gestort. Als alles goed gaat en het natte seizoen gooit niet teveel roet, dat wil zeggen water in het eten, kunnen de twee lokalen over een maand of drie klaar zijn.

Daarna volgt het gereedmaken van het interieur voor het geven van computeronderwijs. Dit wordt ons vervolgproject. Hopelijk kunnen we daaraan ook ter plaatse dan een bijdrage leveren als het weer mogelijk is om naar en in Kameroen te reizen. We zijn blij met de steun van Lamento, Wilde Ganzen en particuliere donateurs die het mogelijk gemaakt heeft om dit project uit te voeren en ook voor hun geduld, dat op de prijs gesteld werd door de enorme vertraging. Nogmaals dank daarvoor en we houden jullie op de hoogte van de vorderingen!Havenbedrijf Rotterdam:
Thuishaven juni 2020In memoriam

Tot ons grote verdriet is de heer Belekou op 29 december 2019 na een kort ziekbed overleden.
Als burgemeester van Kentzou heeft hij zich vol overgave ingezet voor de ontwikkeling van zijn stad. Het was inspirerend met hem te mogen samenwerken en we zullen hem dan ook heel erg missen. Niet alleen als inspiratiebron, maar ook als mens. Samen met de door hem opgerichte Association pour le Developpement de Kentzou (ADK) zullen we naar zijn geest onze activiteiten voortzetten.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Marie Jose en zijn vijf kinderen.


Lustrumactiviteiten studenten leveren €21.580,- op!

De activiteiten die Veritas/Lamento hebben het astronomische bedrag van €21.580, – opgeleverd. Met de steun hierin van Wilde Ganzen en de opbrengst van enkele andere activiteiten betekent dat ons doel, het realiseren van klaslokalen voor computeronderwijs aan het Technisch Lyceum Kentzou, steeds dichterbij komt!

Dank voor alle donaties!


Donatie MOV  groepen

Op 2 oktober hebben de MOV-groepen in gemeente Landerd onze stichting Ontmoet Kentzou €1000.- geschonken voor de realisatie van de leslokalen voor computeronderwijs aan het Technisch Lyceum in Kentzou.
Benefietconcert 
In april en mei verschijnt in de Uitkrant van Utrecht de aankondiging van het benefietconcert georganiseerd door C.S. Unitas waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Lycee Technique in Kentzou. Dit is een van de lustrumactiviteiten die zij organiseren voor dit doel. Benefietconcert

Werkbezoek burgemeester Belekou van Kentzou aan Bunnik
Op 25-27 april 2019 heeft de heer Belekou, burgemeester van de Kameroense gemeente Kentzou en voorzitter van de stichting voor de ontwikkeling van Kentzou (ADK) een bezoek gebracht aan Bunnik.
Dit bezoek had vooral als doel de gezamenlijke projecten, klaslokalen voor computeronderwijs bij het technisch lyceum in Kentzou en samenwerking met Dierenartsen zonder Grenzen tot een volgende fase te brengen.

Contract Wilde Ganzen  

 Op 25 april 2019 hebben de stichting Ontmoet Kentzou, de Association pour Developpement de Kentzou (ADK) met Wilde Ganzen een samenwerkingscontract ondertekend om het plan om het Lycee Technique van twee lokalen te voorzien in cofinanciering te realiseren. Dit is een mooie stap. Bij de komende activiteiten kan stichting Ontmoet Kentzou gebruik maken van promotiemateriaal van Wilde Ganzen.

Dierenartsen zonder grenzen
Na een korte excursie naar de A’dam toren volgde een kennismakingsgesprek met de heer Bram Schreuder, die als dierenarts in verschillende landen in Afrika gewerkt heeft en erelid is van Dierenartsen zonder Grenzen. Met hem hebben we besproken hoe de veterinaire diensten georganiseerd zijn en op basis van zijn ervaringen de samenwerkingsmogelijkheden verkend voor Dierenartsen zonder Grenzen met de veterinaire dienst in Kentzou. Daarna zijn we enthousiast ontvangen bij Universiteit Utrecht om van Dierenartsen Zonder Grenzen te horen over hun projecten in Malawi en om te bezien of aan soortgelijke projecten behoefte is in Kentzou. Daarbij zijn vooral helpende handen bij het uitvoeren van een vaccinatieprogramma dat door de staat geïnitieerd wordt en het opleiden van jongeren en of boeren in de dorpen tot diergezondheidsmedewerker zodat zij simpele handelingen kunnen verrichten of kleine diagnoses kunnen stellen. Voor beide initiatieven zal een nadere uitwerking volgen.

Veritas
Een rondleiding door de sociëteit van studentenvereniging Veritas leverde een mooie ontmoeting op met vertegenwoordigers van bestuur, lustrumcommissie en organisatie van het benefietconcert op 18 mei aanstaande. Veritas organiseert door het jaar heen verschillende lustrumactiviteiten waarvan de opbrengst bestemd is voor de bouw van de lokalen voor het Lycee Technique in Kentzou. Hiermee is Veritas de belangrijkste partij voor de financiering van het project. De heer Belekou is enorm onder de indruk van het feit dat juist jongeren in Nederland de toekomstkansen van jongeren in Kentzou vergroten. 


Gemeente Bunnik
De ontmoeting tussen de nieuwe burgemeester van Bunnik, Ruud van Bennekom en Louis Belekou was een hele hartelijke. Met enthousiasme zijn wederwaardigheden rond beide gemeenten uitgewisseld en zijn eerste suggesties gedaan op het gebied van kennisuitwisseling al dan niet met inzet van VNG en het netwerk van de burgemeester.


Economie en handel

De laatste dag van het werkbezoek van de heer Belekou tijdens koningsdag staat in het teken van een bezoek aan een modern melkveebedrijf, met 350 koeien, waarbij het voeren en melken van het vee volledig geautomatiseerd gebeurt. Daarna worden we wegwijs gemaakt in de wereld van het internationale veetransport, waarbij ook de technologische ontwikkelingen zichtbaar zijn, zoals het blijven volgen op kantoor van de vrachtwagen waar deze zich dan ook bevindt tot een boekingsplatform. Een introductie bij een trucktradingsbedrijf leert ons ook dat elke truck en vooral ook de cabine op maat naar elke persoonlijke wens kan worden ingericht
Conclusie
Tijdens de verschillende formele en informele gesprekken komt ter sprake waar de gemeenschappen van Bunnik en Kentzou door elkaar geïnspireerd geraakt zijn en komen er nieuwe ideeën naar boven die de komende periode op haalbaarheid kunnen worden getoetst. Een intensief en leerzaam programma waar we met een positief gevoel op terugkijken!


Verder in het nieuws…